Υπηρεσίες

Η ψυχολόγος Ρένια Μαρινοπούλου πραγματοποιεί ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων, με βάση την Γνωσιακή Συμπεριφοριστική προσέγγιση και την Γνωσιακή Συμπεριφοριστική προσέγγιση Τρίτης Γενιάς.

Τι είναι η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία;

Η ΓΣΨ είναι ένα εφαρμοσμένο μοντέλο ψυχοθεραπείας, το οποίο βασίζεται στην αλληλουχία μεταξύ σκέψης, συναισθήματος και συμπεριφοράς, στο «εδώ και στο τώρα»
Σύμφωνα με την ΓΣΨ, η σκέψη που δημιουργείται σε κάθε ξεχωριστό βίωμα, επηρεάζει την ένταση του συναισθήματος που βιώνουμε και αυτό μας οδηγεί να πράξουμε, με έναν τρόπο, ο οποίος βοηθά στην επαναφορά της συναισθηματικής ηρεμίας, την στιγμή που βιώνουμε κάτι. Με βάση το μοντέλο, το είδος της σκέψης, που δημιουργείται, επηρεάζεται από τις πρώιμες εμπειρίες της ζωής μας. Έτσι, η ΓΣΨ συνδυάζει την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στο παρόν, αλλά και την βαθύτερη κατανόηση των παρελθοντικών εμπειριών μας.
Σκοπός της ΓΣΨ είναι ο άνθρωπος να γίνει θεραπευτής του εαυτού του, δηλαδή, μέσω της κατανόησης του ίδιου, να απαλλαγεί από ό,τι δεν του είναι χρήσιμο και να αποκτήσει νέες δεξιότητες που να του επιτρέπουν να χειρίζεται τον εαυτό του και τις καταστάσεις, με τον καλύτερο τρόπο για εκείνον.
Σε αυτή την προσπάθεια, σημαντικό ρόλο κατέχει η σχέση που αναπτύσσετε ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Στη ΓΣΨ, η επικοινωνία μεταξύ των δύο ατόμων βασίζεται στον σεβασμό και την ενσυναίσθηση, την φροντίδα και το ενδιαφέρον, την γνησιότητα και την ειλικρίνεια και την ενεργή συνεργατικότητα και από τους δύο.

Τι είναι η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπείας Τρίτης Γενιάς;

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Τρίτης Γενιάς είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που έχει εξελιχθεί από την παραδοσιακή Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία. Αυτή η προσέγγιση έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης του ατόμου και στην προώθηση της συνειδητοποίησης και της αυτοανάλυσης, μέσα από την αποδοχή και την συμπόνια προς τον εαυτό.
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Τρίτης Γενιάς εστιάζει στη δημιουργία μιας πιο ευέλικτης σχέσης με τον εαυτό και το περιβάλλον, καθώς και στην προαγωγή της προσωπικής ανάπτυξης και της ευημερίας, μέσω της ενσυνειδητότητας.
Κομβικής σημασίας σε αυτή την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση είναι η σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ του θεραπευόμενου και του θεραπευτή, η οποία δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας ασφαλές, σταθερό και προστατευμένο.
Μπορούμε να εργαστούμε μαζί ψυχοθεραπευτικά για θέματα που σας απασχολούν.

Ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες

Διαταραχές σωματικών συμπτωμάτων

Διαταραχή άγχους ασθενείας

Διαταραχές ύπνου

Ατομικές συνεδρίες για κατάθλιψη

Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις

Αγχώδεις διαταραχές

Σεξουαλικές διαταραχές

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Διαχείρηση πένθους

Διαταραχές σχετιζομενες με τραύμα

Πακέτα συνεδριών

1 συνεδρία

50€

Μπορείτε να κλείσετε άμεσα το πακέτο συνεδρίων που σας ταιρίαζει, είτε να καλέσετε για παραπάνω πληροφορίες

2 συνεδρίες

90€

Μπορείτε να κλείσετε άμεσα το πακέτο συνεδρίων που σας ταιρίαζει, είτε να καλέσετε για παραπάνω πληροφορίες

4 συνεδρίες

160€

Μπορείτε να κλείσετε άμεσα το πακέτο συνεδρίων που σας ταιρίαζει, είτε να καλέσετε για παραπάνω πληροφορίες